NAS Scaling 1–24 nodes (12 HA pairs) 1–24 nodes (12 HA pairs) 1–24 nodes (12 HA pairs) 1–24 nodes (12 HA pairs)
Maximum drives 17,280 14,400 8,640 5,760
Maximum capacity 172PB 144PB 86PB 57PB
Maximum Flash Pool™ capacity 1728TB 864TB 576TB 288TB
Maximum memory 3072GB 1536GB 768GB 576GB
SAN Scaling 1–12 nodes (6 HA pairs) (same for all models)
Maximum drives 8,640 7,200 4,320 2,880
Maximum capacity 86PB 72PB 43PB 28PB
Maximum Flash Pool capacity 864TB 432TB 288TB 144TB
Maximum memory 1536GB 768GB 384GB 288GB
Cluster interconnect 2, 4, or 6 10GbE 2 or 4 10GbE 2 or 4 10GbE 2 10GbE

FAS8000 Series